SUBOTA VEČE 

Da bi se do danas ustalila u industriji parfema i kozmetike, biljka tuberoza je prešla put od začina za čokoladu, za šta se dominantno koristila u Meksiku. Biljka je kultivisana i poreklo u prirodi joj nikada nije pronađeno.

LIFESTYLE BLOG 2019